Diversiteettiä ja tasapuolisuutta

Oman uskonnon opetus on edelleen tärkeää

Uskonnonopetuksen ympärillä on ollut viimeisen vuoden aikana runsaasti keskustelua opetuksen mallin muuttamisesta. Nykyinen malli lähtee siitä, että kukin saa oman uskontonsa opetusta jos kyseiselle uskonnolle on riittävän monta oppilasta ja sillä on hyväksytty opetussuunnitelma. Kes­kustelussa on esitetty ajatusta kaikille yhteisestä uskontotiedon opetuksesta, joka olisi siis täysin uusi oppiaine kouluissa, mutta koostuisi käytännössä nykyisen oppiaineen joistakin sisällöistä.

 

Uskonnon opetusta koskevissa päätöksissä olisi hyvä yhdistää esitettyjen mallien parhaita puolia. Olemme pohtineet malleja yhdistyksessämme (Armon Vihreät ry) ja suosittelemme, että merkittävä osa peruskoulun uskonnonopetuksesta ja ainakin yksi lukion uskonnon kursseista olisi oman uskonnon opetusta. Kaikille yhteinen uskontotieto voi myös olla hyödyllinen, mutta kaikkea uskontoon liittyvää opetusta ei tule panna sen varaan.

 

Oman uskonnon opetus heijastaa parhaiten positiivisen uskonnonvapauden periaatetta. Se osoittaa, että valtio arvostaa uskontoja positiivisina voimavaroina ja kunnioittaa myös vähemmistöjen arvo­maailmaa. Samalla se edistää sitä, että omaa uskontoa opetetaan maltillisella tavalla ja euroop­palaisen sekulaaris-humanistisen keskustelevan ilmapiirin hengessä, ihmisoikeuksia kunnioittaen.

 

Oppilaat tarvitsevat tietoa oman uskontonsa perusteista, jotta he sen pohjalta pystyisivät paremmin keskustelemaan muiden vakaumusten edustajien kanssa. Tämä lisää suvaitsevaisuutta paremmin kuin malli, jossa oman uskonnon opetus on minimaalinen tai jää täysin kodin harteille. Ammattitaitoisesti hoidetussa koulun opetuksessa on luontevaa oppia kriittisyyttä myös omaa ajatteluaan kohtaan. Sekaryhmissä tämä on vaikeaa, koska käytännössä oppilas joutuu psykologiseen puolustusasemaan.

 

Erityisen tärkeää on huomioida eriuskoiset ja uskonnottomat. Uskonnonopetus kouluissa luo pohjaa maahanmuuttajien kotoutumiselle. Se myös vahvistaa yhteiskuntarauhaa, koska se ehkäisee fundamentalististen ääriryhmien muodostumista.

 

Oman uskonnon opetus on tärkeää etenkin alakoulussa, jossa uskonnon opetusta voi verrata äidinkielen opetukseen. Koulussa lapselle opetetaan ensin äidinkieltä ennen kuin hänelle aletaan opettaa vieraita kieliä. ”Neutraalius” ei tässä toimi: Ei lapsille olla puhumatta ajatellen, että lapsi voi sitten myöhemmin itse valita äidinkielensä. Lapsella on myös oikeus omaan ja vanhempiensa uskontoon. Koulunsa aloittavan lapsen ajattelukyky ei ole niin kehittynyt, että hän pystyisi käsittämään, jos hänelle aletaan heti selittää kaikkia maailman uskontoja.

 

Yleisen uskontotiedon puolella, jos sellainen aine luodaan, opetettaisiin jossain vaiheessa eri us­kon­to­jen perusteita kaikille oppilaille. Tässä oppiaineessa on perusteltua painottaa kristinuskoa. Se on Suomen enemmistöuskonto, joka myös ei-kristittyjen tulee tuntea hyvin. Jos ei tunne Raamattua, kirkon historiaa ja muita kristinuskoon kuuluvia asioita, on vaikeampaa ymmärtää suomalaista ja länsimaista kulttuuria eli sitä, miksi maamme tavat ja lainsäädäntö ovat sellaisia kuin ne ovat.

 

Lukiossa nuoret ovat jo siinä kehitysvaiheessa, että he kykenevät vertailemaan näkemyksiään. Siellä voidaan järjestää eri katsomusten välistä dialogia. Syvällistä eri uskontojen edustajien kohtaamista helpottaa, jos vuoropuheluun osallistuvat tuntevat hyvin oman uskonnollisen taustansa.

 

Armon Vihreät ry:ssä, joka on Vihreiden sisällä toimiva valtakunnallinen jäsenyhdistys, pohdimme juurikin uskontoon liittyvien asioiden järjestämistä maassamme positiivisen uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Haluamme korostaa oman uskonnonopetuksen merkitystä ja toivomme, että se oppiaineena säilyy, vaikka osa peruskoulun ja lukion uskontotunneista olisikin kaikille yhteistä uskontotietoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (49 kommenttia)

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

Uskonnonopetuksen tulee olla uskontoryhmän omalla vastuulla. Eri uskontoja on satoja. Ei yhteiskunnalla ole yksinkertaisesti varaa toimia kunkin uskontoryhmän edustajana.

Eikä uskonnonopetus ole oikeaa opetusta, kun uskomus ja tieto ovat aivan eri asioita. Ei koulun auktoriteettia voi käyttää esim. siihen, että jonkun uskonnon mukainen Jumala oikeasti tekee sitä tai tätä tai yksilön pitäisi toimia tämän hahmon toiveiden mukaizsesti

Eikä siitä tule mitään, että koulun uskonnonopetuksessa tuodaan esiin vain ne seikat, jotka eivät aiheuta ristiriitaa suomalaisessa elämänmenossa. Salaaminen on vääristelyä, eikä sellainen sovi suomalaisen koulun arvomaailmaan. Ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää eri uskontojen sisältöjen opettamista historian yhteydessä tai sitten omana uskontotietona.

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola

"Eikä siitä tule mitään, että koulun uskonnonopetuksessa tuodaan esiin vain ne seikat, jotka eivät aiheuta ristiriitaa suomalaisessa elämänmenossa. Salaaminen on vääristelyä, eikä sellainen sovi suomalaisen koulun arvomaailmaan."

Vesa Väkevä, uskontojen soveltaminenhan on läpeensä tulkintaa. Mielestäni on täysin oikein ohjata uskonnon soveltamista sellaisille urille, jotka ovat parhaiten sopusoinnussa kulttuurimme kanssa. Varmasti mukaan mahtuu niin "nykymenoa" kannattavia kuin hillitseviäkin asioita. Esimerkki edellisestä voisi olla tasa-arvokysymykset ja esimerkki jälkimmäisestä olisi kaupallisuuden hillitseminen.

Kaikkien etu on, että uskonnollista radikalismia ehkäistään.

M Sjostrom

Jo lauselmasta "uskontojen soveltaminenhan on läpeensä tulkintaa" käy ilmi että uskonnon soveltaminen on aina hölynpölyä. Moisesta typeryydestä on pääsääntöisesti haittaa, toisinaan oikein suurtakin haittaa.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,,

"Uskonnon opetus" on oksymoroni,

-Peace & Love

M Sjostrom

Oman uskonnon opetus on typerä etuoikeus joillekin uskovaisryhmille, ja rationaalissa yhteiskunnassa sellaisesta on enempi haittaa.

Vihreiden viimeaikaiset kirkkomielisyydet osoittavat että Vihreät on aika kelvoton puolue. Eihän yhteiskunnallisiin päättäjäasemiin pitäisi päästää sellaisia jotka perustavat toimintaansa typeriin uskomuksiin.

Uskonnon opetus pitäisi lopettaa kokonaan kouluista.

ARMON VIHREÄT:
Tällä Uudessa Suomessa esimerkiksi Tapio Tukiainen on ilmaissut osuvia käsityksiään Armon Vihreistä:
http://tapiotukiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116...

http://tapiotukiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/120...

http://tapiotukiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/117...

Markku Ollikainen

Olet ällistyttävän tietämätön uskonnon merkityksestä yhteiskunnan ylläpidon ja kestävän kehityksen kannalta. Kristinusko on se salaisuus, jonka takia voit räyhätä Suomessa sitä vastaan. Islamilaisessa maassa saattaisit olla jo kuollut.

Huomaan, että perustat puheesi ja ilmeisesti toimintasi typeriin, näillä alueilla keskenkasvuisen uskomuksiin. Uskonnonopetusta on syytä lisätä, ettei tilanne pääse pahemmaksi.

M Sjostrom

Ehei, tietämättömyys ja käsityskyvyn puute on sinulle ominainen asia.

Käyttäjän vik kuva
Virpi Kauko

M. Sjöström: "Vihreiden viimeaikaiset kirkkomielisyydet osoittavat että Vihreät on aika kelvoton puolue."

Mitkä ihmeen viimeaikaiset kirkkomielisyydet?? Kuka niitä on esittänyt ja missä?

Poliittiseen ohjelmaamme ( http://www.vihreat.fi/poliittinenohjelma ) on kirjattu:

"Koulujen uskonnonopetus on korvattava kaikille yhteisellä yleisellä katsomusaineella. Katsomuksien tasa-arvoa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava ja valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti. Kirkon varojen kerääminen yhteisöveron avulla tulee lopettaa ja kirkon lakisääteiset tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi."

Periaateohjelmassa puolestaan lukee näin:

"Vihreät kunnioittaa uskonnonvapautta ja haluaa, että kaikkia maailmankatsomuksia
kohdellaan tasa-arvoisesti. Erilaisilla maailmankatsomuksellisilla yhteisöillä tulee olla yhdenvertainen asema suhteessa valtioon."

Nämä ohjelmat on hyväksytty puoluekokouksissa. Armon vihreät perustettiin nimenomaan siksi, että Vihreissä pieni vähemmistö koki puolueen "kirkkovastaiseksi".

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola

Virpi, tuo "yhdenvertainen asema suhteessa valtioon" ei automaattisesti tarkoita (tai saa tarkoittaa) sitä, että uskonnonopetus pitäisi poistaa kouluista tai kirkko ja valtio erottaa. Eikö olisi parempi tuoda muutkin uskonnot tiiviimmin valtion järjestelmän piiriin?

M Sjostrom

Koulujen uskonnonopetuksen korvaaminen kaikille yhteisellä yleisellä katsomusaineella on kirkkomielinen teko, luterilaista kirkkoa voimakkaasti suosiva. Tämän on selittänyt muun muassa teologi Teemu Kakkuri.

Tietenkin kaikki uskonnonopetus pitää lopettaa kouluista. Asiaa vastaan haraa vain joukko epätoivoista viivytystaistelua käyviä uskovaisia etuoikeuksista kiinniroikkujia, kuten kristillisdemokraatteja ja joku Max Mannola kumppaneineen. Sellaisille ei tietenkään pitäisi sallia mitään päättäjäasemia rationaalisessa yhteiskunnassa.

"Kysymys uskomisesta jumalaan on siinä suhteessa oleellinen, että jos poliitikko arvioi evidenssiä muissakin asioissa kuin päätön kana, hän ei todellakaan kuulu mihinkään päätöksentekoon etäisestikään viittaavaan asemaan."

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola

Virpi, Armon vihreät perustettiin siksi, että halusimme todistaa, että on mahdollista olla kirkkomyönteinen ja vihreä samaan aikaan. Autatko meitä todistamaan tämän - molemmat asiat ovat kaikkien parhaaksi. Erityisesti nyt, kun ev.lut. kirkko on liberaalimpi kuin koskaan aikaisemmin.

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola

"Vihreiden viimeaikaiset kirkkomielisyydet"

Heh, kiitos M.Sjöström tästä kommentista! Harvoinpa meitä vihreitä liian kirkkomielisiksi syytellään ;) Mutta uudet tuulet puhaltavat...

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

Yksikään uskonto ei pyri uskonnonvapauteen. Itse asiassa jokainen uskonto pyrkii enemmän tai vähemmin voimakkaasti monopoliin. Useissa islamilaisissa maissa muut uskonnot tai uskonnottomuus on kielletty. Eikä Suomessakaan n. 200 vuotta sitten ollut muuta mahdollisuutta kuin kuulua kirkkoon ja totella kiltisti sen määräyksiä.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Miksi lapsilla pitäisi olla "oma uskonto"?

Pitäisikö lapsilla olla myös "oma puolue", jonka mukaista opetusta annettaisiin?

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Miksi lapselle ei saisi opettaa vanhempiensa uskontoa?

Maon Kiinassa oli sellainen uskonnonvapaus käytössä, ettei uskontoa saanut välittää eteenpäin. Toivottavasti Suomi ei ikinä päädy samanlaiseen ratkaisuun. Ateistinen valtioideologia ei ole vapautta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Miksi lapselle ei saisi opettaa vanhempiensa puolueoppeja?

Petri Haapa

Ihan hyvin saa, kunhan sihen kuluteta perusopetuksen oppitunteja. Kukin kirkkokunta järjestäköön ja kustantakoon sen ihan omalla ajalla ja omilla resursseilla

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #15

Tässä nousee kyllä se toinen näkökulma, että onko parempi, että islamia opetetaan kouluissa muslimivanhempien lapsille valtiollisen opetusohjelman mukaan vai Saudi-Arabian Suomeen sponsoroimissa koraanikouluissa?

Ja missä määrin tämä pätee kristinuskon opetukseen?

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #16

Onko Saudi-Arabian intressissä on sponsoroida suomalaisia koraanikouluja, äls ny sentään hulluja...

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #17

Saudi-Arabia ja muut lähialueen maat sponssaavat moskeijoita ja islamin opetusta laajalti maailmassa ja Suomestakin käy Saudi-Arabiasta oppilaita sikäläisellä rahoituksella. Opetukset ovat usein hyvin vanhoillisia verrattuna islamin opetukseen tavallisissa Suomen kouluissa.

Tänne Turkuunkin on suunniteltu erityisesti Kuwaitin rahoituksella islamilaista kulttuurikeskusta, jonka toimiin sisältyisi siis myös islamin opetus.

Voidaan toki kysyä, kannattaako leijonalle syöttää lapsia, jottei se nappaisi niitä omin luvin, mutta toisaalta uskonnonopetus voi toimia rokotteena äärimuotoja vastaan.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #18

Se, että joku Kuwait sponssaa jotain kulttuurikeskusta, ei juurikaan poikkea siitä miten monet ns. länsimaat toimivat oman kulttuurinsa edistämiseksi, kun ei se Kuwait nyt sentään mikään roistovaltio ole, vaikka siellä pääuskonto onkin eri.

Käyttäjän ojanaho kuva
Toni Ojanaho

Analogia oman puolueen mukaisesta opetuksesta on huomattavasti parempi kuin Mannolan esittämä vertaus kielenopetuksesta.

Mitä on muuten tämä "oma uskonto" oikeasti suomalaisille. Mennäänkö luterilaisen doktriinin mukaan, vaikka alle puolet väestöstä oikeasti uskoo jumalaan. Vai pitäisikö kertoa demokraattisemman kaavan mukaan, että kristinuskoon kuuluu tällaisia satuja, mutta ei niihin juuri kukaan usko.

Kokeilepa muuten korvata blogin "oma uskonto" sanoilla "vanhempien uskonto". Tällöin kirjoituksesta kiteytyy paremmin, mihin opetusta tarvitaan. Samalla kuitenkin selviää, että hihhuloinnin nyanssit voidaan jättää koulumaailman ulkopuolelle. Oppilaat tuskin keskustelevat vakaumuksista juurikaan ala-asteiässä, joten sieltä uskonnonopetuksen voi poistaa kokonaan. Ero historianopetukseen tulee esim. siitä, että historia on tapahtunut uskot siihen tai et.

.."Oppilaat tarvitsevat tietoa Vanhempiensa uskonnon perusteista, jotta he sen pohjalta pystyisivät paremmin keskustelemaan muiden vakaumusten edustajien kanssa. Tämä lisää suvaitsevaisuutta paremmin kuin malli, jossa Vanhempien uskonnon opetus on minimaalinen tai jää täysin kodin harteille."..

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kannattaa myös muistaa, että melko suuri osa uskonnon oppilaista ei opiskele omaa uskontoa vaan toisten uskontoa.

Vain 25% suomalaisista uskoo niin kuin kirkko opettaa, mikä on paljolti se mitä "oman uskonnon" opetuksessa opetetaan.

Noin näistä kolmannes "oman uskonnon" opetuksen oppilaista ei usko Jumalaan, eikä usko heidän vanhempansakaan.

Eli käytännössä uskontotunnilla opiskellaan "toisten lasten vanhempien uskontoa".

Miksi? Ihan vain jotteivät syrjäytyisi sosiaalisesti muista oppilaista, kun useimmat muut kavereista käyvät siellä "toisten lasten vanhempien uskonnon" oppitunnilla.

Markku Gröndahl

Hyvä Max, avauksesi on juuri sitä mitä suomalaiseen,monikulttuuriseen ja yleensä opetukseen,uskonnosta tulisi pyrkiä.
Kuten olen elämässäni vuosikymmenten ajan uskonut, nähnyt ja toivonut.
Vanhana stadilaisena ja tölikassa kouluja ja nuoruuttani erilaisten uskontojen ja mielipiteiden omaavien ihmisten kanssa eläneenä, olen aina niin kavereitteni kuin vanhempien eri uskontokuntaan kuuluvien kanssa,pyrkinyt kunnioittamaan kaikkea,niin erilaiseen pohjoismaiseen kuin muuhunkin uskontoon kuuluvien yksilöiden heille kuuluvaa omaa uskontoaan.
Perinteitä tulee kunnioittaa meidän suomalaisten mutta myös muita uskontoja.Aikoinaan jo alaluokilla ainakin Meilahden kansakoulussa ei ketään eristetty omien mielipiteittensä vuoksi.Kuulimme esitelmiä luokkakavereilta,millaista ja mitä "me ajattelemme" ja arvostamme Suomeen tulleina.
Ja frendejä oli joka maailman kolkasta.Eikä me skidit opittu kun hyväksymään kaverimme, samalla tavalla kuin kaverimmekin meidät hyväksyivät.Ilman mitään rotuoppeja.
Kuinka onnetonta olisi, jos en tietäsi ortodoksien,roomalaiskatolisten,juutalaisten tai tataarien kulttuureista?
Hienoa on ollut se että, jo viisikymmentä luvulla oltiin edelläkävijöitä näissäkin asioissa.Ja homma jatkuu.Suomalaiset ovat sopeutuvaa kansaa, kunhan ennakkoluuloiltaan irti pääsevät!
Ja pääseväthän.

Käyttäjän ojanaho kuva
Toni Ojanaho

Miten usein tällaista toisten uskontojen kunnioitusta oikeasti tarvitaan käytännössä? Töissä on esim. intialaisia, jotka joskus harvoin kertovat jonkun vapaapäivänsä taustoista. Ihan vaan normaaleilla käytöstavoilla ymmärtää olla loukkaamatta heitä. Ei siihen tarvita 9 - 12 vuoden uskonnonopetusta koulussa.

Entäpä toisenlainen kunnioitus - en voi hyväksyä naisten alistamista edes uskonnon varjolla, homojen ihmisoikeuksien polkemista tai kreationismin opettamista lapsille koulussa. Tämä siis 12 vuoden opetuksenkaan jälkeen. Näin sen mielestäni kuuluukin olla. Vastustan sellaista opettamista, joka opettaa kunnioittamaan em. epäkohtia.

Hassuja kulttuurillisia eroja on aina ja en näe uskontojen opetuksella erityistä merkitystä niiden kunnioituksen opettelussa. Altistuminen eroavaivuuksille on parasta lääkettä, kuten Gröndahlin kirjoituksestakin ilmenee.

Markku Ollikainen

Uskonto on sama kuin maailmankuva. Jos sinulla ei ole kokonaisvaltaista maailmankuvaa, elämä maailmassa menee mutu:ksi.
Raamatun antama kristillinen maailmankuva on osoittanut historian testissä olevansa erittäin hyvä, toimiva elämän ohjelmisto. Se kannattaa downloudata myös lapsille, tulevaisuuden ihmisiin ennen käyttöä. Näin elämä toimii paremmin.

Uskonnnonopetus so maailmankuvan ja siitä nousevien arvojen opettaminen koulussa on lasten kasvattamista kunnon kansalaisiksi. Tämän takia uskonnonopetus ei ole epäkohta vaan erittäin myönteinen asia, vaikka kaikki kommentaattorit eivät vielä olekaan pääseet jyvälle siitä, mistä on kysymys.

Ben Kaergin

M.O,

Toivottavasti et tarkoittanut,että kristinuskoa oppeineen pitäisi pakkosyöttää myöskin muiden uskontojen/kulttuurien jäsenille. :/

Markku Ollikainen

Pakkosyöttäminen lienee väärin missä asiassa tahansa. Lienee kuitenkin kaikille tarpeellista kasvaa vain yhdellä maapallolla asuvina kansalaisina omaa pientä kulttuuria ja uskontoa parempaan todellisuuskäsitykseen.

Koko maapallon kontekstissa asioita katsellessa kristinusko on pärjännyt todella hyvin verrattuna moneen muuhun uskoon. Mm. monen muun uskon alueelta tullaan Suomeen pakoon noiden uskojen, oikeastaan maailmankuvien synnyttämää vainoa ja sekasortoa, jopa sotaa. Tälläkin perusteella voi verrata, kumpi usko on parempi.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #24

Indoktrinaatiota on Suomen koulujen uskonnonopetuksessa harjoitett aina, vaikka hampaat irvessä muuta yritetään väittää. Tsoiasiassa se on niin, että kaikenlaisen tunnustuksellisen uskonnonopetuksen aika kouluissa alkaa olla förbi

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola Vastaus kommenttiin #24

Nimenomaan, Markku. Ja koska kristityissä maissa on noin yleisesti ottaen parempi ihmisoikeus- (ja uskonnonvapaus-)tilanne kuin muiden uskontojen kannatusalueilla, olisi väärin huonontaa sen kulttuuriperimän jatkumista häivyttämällä kristinuskoa pois koulusta. Muutkaan uskonnot eivät "peräänny", joten miksi kristinuskon pitäisi?

Ja yksi ainakin omista pääargumenteista on juuri se, että on parempi, että kaikkia uskontoja opetetaan maltillisella otteella. Niin kristinuskossa kuin muissakin uskonnoissa on radikaaleja suuntauksia, jotka mustaavat uskontojen maineen. Maltillisuus saadaan paremmin esiin valtion kuin muiden "sponsorien" avulla.

Petri Haapa

Se tärkeys riippuu ihan siitä, mistä näkulmasta sitä katsoo. Joka tapaukessa sen opettaminen peruskoulssa ei ole tärkeää, katsotaanpa asiaa miltä kulmalta hyvänsä

Markku Ollikainen

Petri Haapa ei ilmeisesti halua, että peruskoulussa opetetaan uskontoa. Tämä henkilökohtainen mielipide/ mieltymys/ jostakin syystä oleva asenne älköön kuitenkaan saako häiritä nousevan sukupolven kehittymistä myös maailmankuvallisesti ja arvollisesti kunnon kansalaisiksi.

Peruskoulun uskonnonopetus kunniaan!

Petri Haapa

En tietenkään halua. Mitä itseasiassa halusi tällä tyhjänpäiväisellä kommentillasi julistaa muuta kuin sitä ihmeellistä käsitystä, että uskonnonopetus kouluissa muka tekisi opppilaista kunnon kansalaisia?

Markku Ollikainen Vastaus kommenttiin #29

Petri Haapa, ymmärtämättömyytesi maailmankuvallisen ja arvollisen opetuksen merkityksestä kunnon kansalaisten kasvattamisessa kertoo todella suuresta tietämättömyydestä. Olen todella hämmästynyt.

Eikä kyse ole vain mistä tahansa uskonnonopetuksesta. Suomalaisessa koulussahan ei ole kyse indoktridaatiosta, kuten on asia monessa maassa eri puolilla maailmaa.

Matka maailmalla avaa mahdollisuuksia arvoida erilaisten "uskonto"ratkaisujen arvoa kasvussa kunnon kansalaisiksi.
Pohjois-Korean tyyppisessä maassa ihmiset kasvatetaan, "manipuloidaan" halutun kaltaisiksi roboteiksi. Tämä aasialainen, kussakin maassa omanlaisensa eliitin diktatuurin/ kastilaitoksen ideoihin perustuva koulutuspoliittinen yhteiskuntaratkaisu ei liene haluttu ratkaisu.

Esimerkki samasta asiasta hieman lähempää.
Sama ideointi muutti keisarin käskyllä myös kristillisen seurakunnan Rooman keisarikunnan kirkoksi, josta muutoksesta, kristillisen seurakunnan ajautumisesta/ sotkeutumisesta sille kuulumattomaan eliitin valtapolitiikkaan Eurooppa kärsii vieläkin. Yhä vielä kristillistä seurakuntaa syytetään Rooman keisarikunnan väärinkäytöksistä, vaikka parempi olisi syyttää varsinaista syyllistä eli Rooman keisarikunnan hallintoperiaatteet ominutta Rooman kirkkolaitosta, joka on historiansa aikana vainonnut myös Jeesuksen seuraajia.

Ateistinen manipulointi "ilman uskonnnonopetusta" -opetuksella on myös kyseenalainen vaihtoehto. Ihmisellä on näet ainutkertainen elämä, jota ei voi valita kuin kerran. Elämää ei näet voi kelata takaisin. Valinnat voi tehdä vain kerran itse kussakin kasvuvaiheessa. Todellisten valintamahdollisuuksien ryöstäminen lapsilta heidän kasvunsa eri vaiheissa "sitten myöhemmin" -selityksin on ymmärtämätöntä ja vastuutonta, perätöntä puhetta.
Tämän vastuuttoman kasvatuspolitiikan seurauksia on myös nähtävissä eri puolilla maailmaa. Lähin mallimaa on itärajan takana. Venäjä ei ole vieläkään päässyt nousemaan noista kommunistisen utopian harharetkistään, joka tuhosi sen kansalaisia ihmisinä.
Ja Petri Haapa haluaisi tätä myös Suomeen! Mieletöntä.

Ben Kaergin

Pitäisikö mielestäsi sitten vaikkapa juutalainen koulu kieltää? Suoraan sanoen tekstisi on todella vastenmielistä luettavaa.

Käyttäjän EveRm kuva
Eve Rämö

Ihmettelen suuresti tapaa, jolla tähän kirjoitukseen suhtaudutaan. Uskonnon merkitys ihmiselle sivuutetaan ylimielisin kommentein. Kirjoitus ottaa kantaa siihen, että meidän tulisi kunnioittaa uskontoja ja uskonnottomia, kunnioittaa muiden vakaumusta. Tämä kirjoitus on kunnioittava niin omaa uskontoa, muiden uskontoa kuin uskonnottomuuttakin kohtaan. On enemmän kuin surullista, että kommentoijat eivät kykene samaan. Asoista voi olla erimieltä ilman tietentahtoista toisen loukkamista ja ivaa.

Myös pitämällä uskonnonopetus yhteiskunnan normien säätelemänä, estämme suurilta osin ääriliikkeiden synnyn, koska lapsille ja nuorille on tarjolla myös julistuksetonta tietoa. Maailmalla suuressa osassa maita uskonnonopetus tapahtuu yksityisesti; tämä huomioonottaen varoittavia esimerkkejä löytyy laajalti. On ihmeellistä että tämäkin seikka sivuutetaan sitä enempiä miettimättä.

On myös hyvä muistaa, että koulujen uskonnonopetus ei ole enää tunnustuksellista, vaan oman uskonnon opetusta. Uskonnonvapaus tarkoittaa oikeutta omaan uskontoon tai uskonnottomuuteen. Suomessa on vapaus liittyä ja elää uskonnollisissa yhteisössä, tai olla elämättä. Tämä on yhteiskuntamme kantava voima ja luovuttamaton perusoikeus. Olkaamme siitä ylpeitä, suuressa osassa maailmaa se ei ole mahdollista.

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala

Onpa uskonnon merkitys yhteiskunnalliselle kehitykselle ollut mikä tahansa - en siitä tässä ala väittelemään - niin eikö nyt kuitenkin 2000-lukua eläessämme olisi aika lopettaa kaikkien uskontojen opettaminen koulussa.
Meillä on täällä Suomessa kirkko veroineen ja varoineen, joten järjestäköön opetusta sitä halajaville. Maahanmuuttajat, jotka omaa uskontoaan haluavat harjoittaa, löytävät varmasti kanavat siihen ilman koululaitoksemme apua.

En vastusta uskontoja sinällään, koska monelle ne tuovat lohtua ja selkeyttä elämään. Pääsääntöisesti uskontoja ei kuitenkaan nykypäivänä enää tarvita, vaan sivistyneet ja kouluttautuneet ihmiset osaavat omat arvomaailmansa asettaa ilman koraaneja ja raamattuja.

Markku Ollikainen

Jukka Kaijala ei näemmä ole opiskellut historiaa - ainakaan siinä mielessä, mitä historian jatkumossa seuraa erilaisista valinnoista.

Vuosiluku ei muuta elämän suuria periaatteita. Ihminen tarvitsee maapallon olosuhteissa, sen historiallisessa jatkumossa parhaan mahdollisen, yhteisen maailmankuvan ja arvot. Raamattu on tarjonnut myös Suomen lainsäädännön ja hyvän elämän perustan.

Uskontoa siis tarvitaan, vaikka moni nykyihminen ei sen merkitystä hyvän elämän tuottajana tajuakaan.
Ehdotus uskontojen tarpeettomuudesta, koska jokainen osaa asettaa oman arvomaailmansa itse on ajan kanssa anarkiaan, yhteiskunnan sisäiseen hajoamiseen johtava vaarallinen utopia.

Petri Haapa

Meinaatko tosiaan, että ilman koulun uskonnonopetusta ihmisiltä puuttuvat yhteiset arvot ja maailmankuva?

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala

Hyvä Markku, olen lukenut historiaa enkä heittele näitä mielipiteitäni mutu-pohjalta. Kannattaa lukea esim Richard Dawkinsin "The God Delusion". En toki allekirjoita kaikkia Dawkinsin periaatteita, mutta teos sisältää erittäin varteenotettavia näkökohtia uskonnon opetuksestakin.

Käyttäjän JarkkoPietikinen kuva
Jarkko Pietikäinen

Markku Ollikainenkin on tainnut sitä historiaa opiskella hyvin selektiivisesti. Valitaan vain ne itselle sopivimmat kohdat vähän samaan tapaan kuin vanhoilliset tulkitsevat raamattua. Uskallan nimittäin väittää, että mikään muu ei ole aiheuttanut maailman historiassa niin paljon kärsimystä ja sotia kuin uskonto. Ja kristinusko ei ole tässä suhteessa yhtään sen parempi kuin muutkaan uskonnot, jos ajatellaan esim. vaikka inkvisitiota ja ristiretkiä.

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala Vastaus kommenttiin #41

Jarkko, juuri tähän viittasin tuossa aiemmin asiana, josta en halunnut lähteä keskustelemaan tällä foorumilla. Olen ilman muuta kanssasi täysin samaa mieltä ja korostan, että uskonto - myös kristinusko - on ollut kehityksen jarruna useammin kuin edistäjänä. Mutta tiedän, että tämä johtaa juupas-eipäs väittelyyn, joka on turhaa ajan hukkaa.

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola Vastaus kommenttiin #41

Jarkko, toiset sen sijaan argumentoisivat että ateistisetkin valtakunnat (Neuvostoliitto) ovat aiheuttaneet suurta kärsimystä. Ja siitä on kulunut pienempi aika kuin inkvisition ajoista 1500-luvulla.

Niin tai näin, sanoisin että tietysti ekspansiiviset voimat käyttävät mitä tahansa tekosyitä oikeuttaakseen valloituksiaan, myös uskontoa. Niin tekivät arabit 700-luvulla, Espanja 1500-luvulla, Saksa ja Neuvostoliitto 1900-luvulla. Viimeksi mainitussa toki niin päin, että kommunismi oli se varsinainen uskonto, ja ateismi sitä tukemassa. Monet uskovat, että ripaus kristinuskoa ja kristillistä mieltä olisi vähentänyt Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton hirmutekoja.

Huolestuttavaa ei ole nyky-yhteiskunnassa ehkä niinkään valtaapitävien aivoitukset, koska vastaavanlaista ekspansiivisuutta ei juurikaan enää ole. Sen sijaan huolestuttavaa on yksittäisten ihmisten radikalisoituminen uskonnollisesti. Sitä torjuakseen on parempi pitää uskonnonopetus valtion järjestämänä ja laadukkaana, kuin antaa radikaaleille uskonnollisille suuntauksille motiiveja käynnistää omia koulujaan, joita ei ehkä perustuslain puitteissa voi kieltääkään.

Sitä paitsi pidän epäoikeudenmukaisena sitä, että kristinuskon vaikutusta halutaan vähentää juuri nykyaikana, jolloin ev.lut. kirkko on liberaalimpi kuin milloinkaan aikaisemmin. Monet ev.lut. papithan ovat valmiita jo vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Miksi ”rangaista” sitä kaikkein liberaaleinta uskontoa?

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm Vastaus kommenttiin #45

Terve,

" että ateistisetkin valtakunnat (Neuvostoliitto) ovat aiheuttaneet suurta kärsimystä."

Oi-voi...rautalangasta...

Ateismi ei ole ideolgia. Ei ole olemassa mitään "ateismin oppia", ei ateismin kirjaa, ei johtajaa. Ateismi on olotila - vapautta taikauskoista.

-Rauhaa

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

"Oman uskonnon..."? Ei 8-vuotiaalla ole mitään omaa uskontoa. Yhtä vähän heillä on omaa poliittista kantaa. Kumpaakaan ei tarvitse lapsille tyrkyttää julkisrahoitteisissa kouluissa.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Jokaisella lapsella on oikeus vanhempiensa uskontoon. Oliko tämä jonkinlainen minulle aukeamaton vitsi? Muslimilapsillahan ei ole mahdollisuutta muuhun kuin vanhempiensa uskontoon. Tämä vanhempien uskonto tulee aivan realistisesti näkyville muslimi miehelle joka kerta kun hän käy kusella. Eiköhän me täällä länsimaissa ole jo tarpeeksi pitkän aikaa palvelleet näitä vuohipaimenten nuotiotulilla kerrottuja legendoja. Luulen, että ne ei alunperinkään olleet vakavasti otettavaksi tarkoitettuja. Uskonnon opetus kaikessa sen muodoissa pois kouluista.
Olen myös sitä mieltä ettei kouluissa saisi käyttää uskonnollisia uniformuja eikä tarjoilla noiduttua ruokaa.

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

Ymmärrän pointtisi, mutta: Uskonnon opettaminen ei ole valtion tehtävä. Mikäli omantunnonvapaudesta halutaan pitää kiinni, valtion pakkovallan ylläpitämä uskonnon opetus tulisi lakkauttaa ja siirtää opetustehtävä uskonnollisille yhdyskunnille itselleen. Valtionkirkot ovat menneen talven lumia, ja historia kertoo että politiikka (valtionkirkko on politiikkaa) ja uskonto voivat luoda pahimmillaan ihmiselämälle vaarallisen yhdistelmän. Politrukki on politrukki vaikka onkin liperit kaulassa tai turbaani päässä.

Käyttäjän maxman kuva
Max Mannola

Tässä lisää näkökulmaa. Varsinkin maahanmuuttajien kannalta kannattaa osata lukea uskontoja, sen sijaan että vaikenisi niistä muka "kunnioittavasti":

http://yle.fi/uutiset/olemme_uskonnon_lukutaidotto...

Käyttäjän vik kuva
Virpi Kauko

"Oppilaat tarvitsevat tietoa oman uskontonsa perusteista, jotta he sen pohjalta pystyisivät paremmin keskustelemaan muiden vakaumusten edustajien kanssa."

Tämä väite esitetään lähes jokaisessa tätä aihetta koskevassa keskustelussa, mutta koskaan en ole nähnyt sille minkäänlaisia perusteluja.

Kuten täällä jo kommentoitiinkin, lapsella ei ole eikä voi olla omaa uskontoa ennen kuin hän on jonkun uskonnon opit omaksunut ja niihin uskoo. Aivan samoin kuin lapsella ei myöskään ole puoluepoliittista kantaa ennen kuin hän on jonkun puolueen opit jotakin kautta omaksunut.

Erityisen absurdia on väittää, että lapset oppisivat paremmin keskustelemaan muiden vakaumusten edustajien kanssa siten, että nämä erotellaan eri opetusryhmiin. Välitunneillako lasten sitten kuvitellaan keskustelevan vakaumuksistaan?

"Koulunsa aloittavan lapsen ajattelukyky ei ole niin kehittynyt, että hän pystyisi käsittämään, jos hänelle aletaan heti selittää kaikkia maailman uskontoja."

Totta. Ei senikäinen lapsi pysty kriittisesti arvioimaan myöskään sitä "omaa" uskontoa, vaan ottaa sen vastaan tietona kuten muutkin kouluaineet. Siksi uskontoa ei pitäisi ainakaan alakoulussa opettaa lainkaan. Uskonnoista, kuten myös poliittisista aatteista pitää puhua yläkoulussa, mutta ei niin että lapsen jo lähtökohtaisesti oletetaan edustavan jotain tiettyä näkemystä.

Toimituksen poiminnat